Ända sedan 1480-talet har vattenkraften i Hjultorpsfallet i Säveån i Västergötland utnyttjats.
Det var prosten i Algutstorp, "Algotus" som levde ännu 1482. "Hr. Algot var den förste man som byggde Hjultopa Qvarnar. Han tog sig för och brände berget i strömmen och lade smörja på och blef så död och fullbordade icke sitt bruk". "Algotus" efterträdare var herr Asmund, pastor under Gustav Vasas tid. Han "fullbordade samma bruk och byggde qwarn".

 

 


Generationer av
mjölnare har ristat...